Wszystkie artykuły » Słownik webmastera » Co to jest adres IP?

Co to jest adres IP?

Adres IP jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Składa się z 32 bitów, a zapisuje się go jako cztery oktety w postaci dziesiętnej, każdy z nich oddzielony kropkami, np. 173.194.69.94. Taki adres złożony jest z dwóch części – sieciowej i hosta. Część sieciową znajdziemy z lewej strony adresu, pozostała część tworzy hosta (adres komputera). Te dwa adresy rozróżniane są przez maskę podsieci (np. 255.255.255.0), która również jest 32-bitowa. Dzieli ona pulę adresów IP na podsieci, czyli innymi słowy – dzieli adres IP na dwie części – hosta i sieciową.

Adres IP może być dynamiczny lub stały. Adres dynamiczny zmienia się, np. co 24 godziny lub przy każdorazowym połączeniu się z Internetem. Adres stały jest stałym adresem przypisanym dla użytkownika. Możliwe jest również korzystanie przez kilku użytkowników z jednego publicznego IP. Istnieją w sieci także tzw. adresy niepubliczne, zaczynające się zwykle od 192.xxx.xx.xx lub 10.xxx.xx.xx, przeznaczone one są dla sieci lokalnych wykorzystujących TCP/IP i przypisywane przez administratora.

Warto nadmienić, że adres IP nie jest tym, czym jest tablica rejestracyjna dla samochodu, właśnie z uwagi na możliwość zmiany samego adresu. Jednakże jest możliwe samo dojście do rzeczywistego adres IP danego użytkownika wykorzystując sieć odporną na IP spoofing, czyli na fałszowanie prawdziwego adresu IP wysyłanego pakietem sieciowym.

Całe szczęście nie musimy zapamiętywać adresu IP, aby np. wejść na konkretną stronę, gdyż wystarczy wpisać tzw. adres internetowy, jak www.google.com (zamiast wspomnianego wcześniej adresu IP 173.194.69.94), a protokół DNS „przetłumaczy” adres internetowy na adres IP.

Obecnie używany jest protokół IPv6, czyli w wersji szóstej. Powstanie nowej wersji spowodowane było powolnym wyczerpywaniem się nieprzydzielonych adresów IP.

Adres IP dzieli się na klasy:

  • Klasa A – przeznaczona do obsługiwania bardzo dużych sieci. Składa się z: pierwszy oktet to adres sieci, pozostałe trzy – adres hosta. Maksymalna liczba sieci to 127, każda z nich obsługuje do 16 777 214 hostów. Adresy w klasie A znajdziemy w zakresach: od 1.0.0.1 do 127.255.255.254
  • Klasa B – dla sieci dużych i średnich, adres sieci zawarty jest w oktecie pierwszym i drugim, reszta stanowi hosta. Maksymalna liczba sieci to 16 382, każda z nich obsługuje do 65 534 hostów. Adresy w klasie B znajdziemy w zakresach: od 128.0.0.0 do 191.255.255.255
  • Klasa C – obsługuje małe sieci, ale w dużej ilości. Trzy początkowe oktety to adres sieci. Maksymalna liczba sieci to 2 097 150, każda z nich obsługuje do 254 hostów. Adresy w klasie C znajdziemy w zakresach: od 192.0.0.0 do 223.255.255.255
  • Klasa D – przeznaczona do multicastu (multiemisji). Adresy w klasie D znajdziemy w zakresach: od 224.0.0.0 do 239.255.255.254. Adres multicast odpowiada za skierowanie pakietów sieciowych do grup adresów IP.
  • Klasa E – adresy z tej klasy obsługiwane są jedynie przez nieformalną grupę mającą wpływ na przyszłość Internetu, zwaną Internet Engineering Task Force i służą wyłącznie badaniom. Adresy w klasie E zaczynają się w zakresach od 240.0.0.0 do 255.255.255.255

Istnieją również adresy prywatne dla poszczególnych klas. Występują one w zakresach:

  • dla klasy A: od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
  • dla klasy B: od 172.16.0.0 do 172.31.0.0
  • dla klasy C: od 192.168.0.0 do 192.168.255.0