Wszystkie artykuły » Tworzenie stron internetowych » Aspekty techniczne » Jak dostosować stronę internetową do osób niepełnosprawnych?

Jak dostosować stronę internetową do osób niepełnosprawnych?

Galopująca cyfryzacja życia codziennego narzuca pewne schematy działań poszerzających dostępność stron internetowych dla jak najliczniejszego grona odbiorców. Szczególną grupą są osoby z niepełnosprawnościami. Niestety mimo rosnącej świadomości o UX, strony internetowe wciąż nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na jakie ułatwienia może liczyć niepełnosprawny internauta?

Kto potrzebuje ułatwień?

Przede wszystkim chodzi o potrzeby osób niedowidzących oraz osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Takie osoby potrzebują takich opcji jak zmiana kontrastu, łatwe powiększanie czcionki lub fragmentu strony. Ponadto istotne jest, by elementy strony (np. przyciski menu) nie były położone zbyt blisko siebie. Część użytkowników stron, np. mających problem z poruszaniem dłońmi, potrzebuje również dodatkowych ułatwień głosowych. W ostatnim czasie na popularności zyskały właśnie interakcje dotykowo-głosowej użytkownika ze stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi.

WCAG jako obowiązujący standard dostępności stron

WCAG (aktualna wersja standardu WCAG to 2.1) to wytyczne dotyczące technologii tworzenia rejestrów publicznych, elektronicznej wymiany informacji i minimum wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, a także zbiór zasad opracowywania serwisów internetowych w celu podwyższenia ich dostępności odbioru. Do ich stosowania zobowiązane są wszystkie podmioty publiczne.

Wytyczne mówią wprost, które powinna spełniać strona internetowa i aplikacja mobilna, w celu podniesienia dostępności. Niektóre z ułatwień to podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość zwiększania wielkości liter na stronie, możliwość zwiększania interlinii i odstępów pomiędzy literami, tekst alternatywny dla obrazków – z myślą o niewidomych, możliwość korzystania z klawiatury, zamiast myszy dla osób z ograniczeniami ruchowymi, podawanie języka strony, w celu ułatwienia czytnikowi ich wyświetlania, napisy na filmach, zapewnienie tłumacza języka migowego dla treści multimedialnych, logiczna i intuicyjna kolejność informacji na stronie, itp.

Na ułatwienia dostępu składa się odpowiednio użyty i poprawny kod, czytelny dla przeglądarek, prawidłowa struktura serwisu, przyjazny layout strony, czytelna czcionka i jej kolory, intuicyjna nawigacja po stronie, wyświetlanie w dowolnej orientacji, dopasowanie widoku do szerokości ekranu bez konieczności przewijania w poziomie, odpowiednie zagnieżdżanie tagów, alternatywne teksty, nieużywanie grafiki zamiast tekstu, jeżeli ma być przedstawiony jedynie tekst, możliwość autowypełniania formularzy, umożliwianie wyłączania limitu czasowego dla wykonania jakiejś czynności, itp.

Te i wiele innych zasad sprawny webmaster bez problemu zastosuje przy tworzeniu strony.

Deklaracja dostępności

W świetle wdrożonych przepisów organy publiczne mają za zadanie dostosować swoje zasoby internetowe do standardu WCAG 2.1 poziom AA, mają również obowiązek publikacji na stronach tzw. Deklaracji dostępności mówiącej o tym, czy strona internetowa jest zgodna w całości lub tylko w części z wymogami standardu WCAG oraz o tym, jakie ułatwienia dostępu zostały zastosowane.

Wydaje się tylko kwestią czasu, aby te rozwiązania technologiczne objęły też jednostki inne niż publiczne i ich strony internetowe.