Co to jest CSS?

CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów (od ang. Cascading Style Sheets) to język używany do opisu układu elementów na stronie WWW. Można za jego pomocą zdefiniować wiele parametrów, takich jak rodzaj czcionek, kolor tła, wyrównanie elementów na stronie itp. Powstał w 1996 roku w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Jest kilka sposobów stosowania CSS, przykładowo: użycie wewnątrz danego dokumentu znacznika „style”, jednak najbardziej użyteczną jest posłużenie się osobnym arkuszem stylów, w którym zawrzemy wszystkie informacje dotyczące układu graficznego strony.

Arkusze stylów CSS to zbiór wytycznych, regulujących wygląd danego dokumentu. O ile np. XHTML decyduje o strukturze strony, to CSS odpowiedzialny jest za jej prezentację. Ułatwia on niezwykle pozycjonowanie elementów i ma tą przewagę, że może jednocześnie odnosić się do wielu dokumentów. Znaczy to mniej więcej tyle, że z poziomu jednego arkusza stylów możemy kontrolować układ graficzny wielu dokumentów, co znacznie usprawnia wprowadzanie zmian na stronach WWW. Nie musimy edytować każdej podstrony osobno, wystarczy zrobić to w jednym arkuszu CSS. Możemy w ten sposób bardzo szybko zmienić marginesy, obrazki tła, kolory czcionek i inne.

CSS jest też niezwykle użyteczny ze względu na obsługę przez większość używanych przeglądarek internetowych – wcześniej zdarzało się, że programiści musieli pisać swoim klientom kilka wersji tej samej strony, zależnie od używanej przeglądarki internetowej. Teraz, gdy za wygląd dokumentu odpowiadają arkusze stylów, nie jest to już koniecznie. To sprawia, że można tworzyć bardziej skomplikowane układy graficzne, obsługiwane jednocześnie przez wszystkie przeglądarki, dzięki temu że CSS został wprowadzony do użycia jako standard. Do tego, CSS ułatwia renderowanie strony w zależności od wykorzystywanego urządzenia: komputera, tabletu, smartfona.

Obecnie istnieje kilka poziomów CSS, a prace nad nimi ciągle trwają. Dodawane są nowe znaczniki i selektory, zapewnia się kompatybilność z wcześniejszymi wersjami, wymyślane są zupełnie nowe elementy, które mają sprostać szybko rozwijającej się technologii i rosnącym wymaganiom współczesnego użytkownika.