Wszystkie artykuły » Tworzenie stron internetowych » Jak napisać angażujący tekst?

Jak napisać angażujący tekst?

copywriting

W dzisiejszych czasach, rozmaite kampanie reklamowe przeprowadzane są co raz częściej, równolegle do tradycyjnych form reklamy. Prezentowane w sieci treści, właściwie z dnia na dzień, zyskują coraz większą liczbę odbiorców, wśród których znajdują się potencjalni klienci oferowanych przez poszczególne firmy produktów lub usług. Marketing internetowy ma za zadanie zidentyfikować i odpowiedzieć na ich potrzeby za pomocą odpowiedniego przekazu, wobec czego obok atrakcyjnej i starannie wykonanej grafiki, istotne znaczenie mają słowa opisujące promowany produkt. Wbrew pozorom, napisanie dobrego tekstu , wywołującego w odbiorcy zakładane przez nas skojarzenia, nie jest łatwe. Jak zatem to zrobić?

Mogłoby się wydawać, że istotą angażującego tekstu jest głównie jego wyszukany styl oraz niezobowiązujące podejście do zasad. Tymczasem, Internet rządzi się swoimi prawami, co oznacza, że pisząc jakikolwiek tekst, umieszczony docelowo na stronie internetowej, musimy brać pod uwagę określone wymagania (nierzadko będącymi również ograniczeniami). Dostając zlecenie na konkretny temat, najczęściej musimy zawrzeć odpowiednie zagadnienia w ograniczonej liczbie znaków, umieścić w tekście określone słowa kluczowe oraz zadbać o jego oryginalny charakter. Pomocne w tym wypadku na pewno okazują się umiejętność zwięzłego ujmowania myśli, profesjonalne podejście oraz tak zwane „lekkie pióro”. Jednak, bez względu na posiadany przez nas warsztat i opisywany temat, każdy tekst powinien być przede wszystkim poprawny pod względem językowym, czyli zgodny z przyjętymi normami, dotyczącymi między innymi składni, ortografii i interpunkcji. Obowiązują nas również określone reguły związane z techniką pisania (edytowaniem tekstu), takie jak:

  • stawianie znaków interpunkcyjnych bezpośrednio po wyrazie,
  • oddzielanie wyrazów zawsze jedną spacją,
  • stosowanie odstępów bezpośrednio po znakach przestankowych,
  • rozpoczynanie nowego zdania wielką literą,
  • rozpoczynanie nowej myśli od akapitu,
  • niepozostawianie przyimków i spójników na końcu wiersza,
  • stosowanie wyrównania tekstu między marginesami (wyjustowania).

Niewskazane jest stosowanie języka potocznego i ogólnie uznanego za obraźliwy, chyba że wymaga tego charakter zlecenia.

Ponadto, pisanie tekstów wymaga od nas umiejętności wyszukiwania istotnych, związanych z określoną tematyką informacji oraz rzetelności w ich przedstawianiu – zawsze należy sprawdzać ich aktualność, a w przypadku powoływania się na konkretne dane, należy wskazać ich źródło (na przykład w formie przypisu). Podnosi to wiarygodność naszej wypowiedzi, a nas samych stawia w roli eksperta. Bardzo często, użytkownicy Internetu szukają w nim różnego typu porad, stąd niezwykle ważna jest prawdziwość i wartościowość przedstawianych przez nas informacji.

Z kolei ograniczeni określoną z góry długością tekstu, powinniśmy zawrzeć w nim najważniejsze informacje oraz odpowiednio wkomponować słowa kluczowe, niezbędne w procesie pozycjonowania. Jest to o tyle istotne w tekstach wykorzystywanych do promowania konkretnych stron internetowych, produktów czy usług. Z tego też względu, pisane przez nas teksty nie mogą być powieleniem już istniejących oraz powinny zawierać jak najmniej cytowań.

Oprócz poprawności językowej i jakości przedstawianej przez nas treści, na jej atrakcyjność bez wątpienia wpływają również ciekawe nawiązania do omawianej tematyki, pośrednie i bezpośrednie odniesienia do naszych doświadczeń, a także porównania wywołujące w odbiorcy pożądane emocje. Pomijając łatwość przyswojenia, dobrze napisany tekst będzie dokładnie oddawał intencje autora, a poprzez trafne i wartościowe zawarte w nim informacje spełni zakładaną przez zleceniodawcę rolę.