Co to jest CPC?

CPC, czyli Cost Per Click (płatność za kliknięcie) to najpowszechniejszy model rozliczeń w reklamie internetowej, np. w kampanii bannerowej, gdzie reklamodawca ponosi koszt pojedynczego kliknięcia, czyli płaci tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie w jego reklamę. Samo wyświetlenie danej reklamy/linku jest bezpłatne.

Pod tym pojęciem kryje się również współczynnik efektywności reklamy (cena jednego kliknięcia), obliczany jako stosunek kosztów włożonych w emisję danej reklamy do liczby kliknięć w wybraną reklamowaną witrynę. Model CPC stosowany jest do rozliczeń części działań e-marketingu oraz e-PR, m.in. linków sponsorowanych, kampanii bannerowych czy reklam emitowanych w mediach społecznościowych (np. na Youtubie i Facebooku). Obecnie tego terminu używa się synonimicznie z akronimem PPC (pay per click). Oprócz CPC stosowane są również inne modele biznesowe: CPM (cost per mille), CPL (cost per lead), CPA (cost per action) czy CPS (cost per sale).

Ten model oparty jest na naliczeniu opłat za kliknięcie w reklamę, nie zaś za jej samo wyświetlenie. Jest on bardziej efektywny z punktu widzenia reklamodawcy w porównaniu z CPM, gdyż płaci on tylko za klikniętą reklamę- przejście internauty na stronę reklamowanego serwisu. To reklamodawca określa maksymalną stawkę opłaty za kliknięcie w link, czyli prowizję przysługującą wydawcy. W tej opcji to wydawca serwisu przejmuje pełną odpowiedzialność za atrakcyjność danej reklamy.

Model Cost per Click nastawiony jest na efektywność i ułatwia monitorowanie wyników reklam. Najlepiej sprawdza się w kampaniach reklamowych, które wiążą się z budowaniem świadomości marki, określanym mianem brandingu.

Jest to również często jedyny łącznik pomiędzy tradycyjnym modelem rozliczania w postaci CPM (opłata za 1000 wyświetleń reklamy) a tym efektywnościowym. Korzyści, które niesie za sobą model CPC jest wiele, począwszy od możliwość głębokiej optymalizacji m.in. pod kątem formatu czy wydawcy, poprzez szansę na obniżenie kosztów pozyskania konwersji, aż po duży wybór wydawców, do których nie mamy dostępu w innych modelach rozliczeń.