Co to jest MySQL?

MySQL jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych opartym na licencji wolnego oprogramowania. Obecnie projekt MySQL rozwijany jest przez amerykańską firmę Oracle. Wcześniejszymi twórcami systemu były firmy MYSQL AB oraz Sun Microsystems. W czasie przejęcia projektu przez Oracle powstała alternatywna wersja systemu – Maria DB, oparta na licencji GPL, oparta na tym samym kodzie źródłowym.

MySQL dostępny jest dla wszystkich najpopularniejszych platform i architektur procesorów. Oprócz tego dostępny jest także kod źródłowy, co pozwala na skompilowanie go dla inny platform. MySQL oficjalnie dostępny jest dla systemów Linux, Windows, MacOS X, FreeBSD, Novell NetWare i Solaris. Biblioteki klienckie systemu również posiadają wiele wersji dostępnych dla języków C, C++, Delphi i PHP.

Głównym przeznaczeniem systemu MySQL jest szybkość, a nie kompatybilność ze standardem SQL. Dlatego też przez większość czasu MySQL nie był zdolny do obsługiwania transakcji, podstawowej funkcji SQL. Obecnie jednak obsługuje on większość z możliwości zawartych w standardzie ANSI/ISO SQL. Ponadto wprowadza on także wiele własnych rozszerzeń i elementów składowych języka. Najnowsza 5. wersja systemu wprowadziła procedury składniowe, wyzwalacze, widoki, kursory oraz partycjonowanie tabel i harmonogram zadań, co sprawia, że system MySQL stał się bardzo uniwersalnym narzędziem i środowiskiem pracy. Najczęściej stosuje się go do tworzenia środowiska serwerowego LAMP, składającego się z serwera Apache i parsera PHP zaimplementowanego na platformie Linux.