Co to jest PHP?

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) – język skryptowy, o składni zbliżonej do innych języków programowania, jak C, C++, jednak w przeciwieństwie do nich, znacznie prostszej. Programy pisane przy użyciu PHP wykonywane są przez interpretera PHP na serwerze, który przetwarza instrukcje PHP na JavaScript i HTML. Język PHP używany jest do tworzenia nie tylko dynamicznych stron WWW i skryptów, ale i aplikacji (także graficznych przy pomocy biblioteki GTK+) działających w systemie operacyjnym. PHP zastosować można również do przetwarzania danych, a zrobić to można z poziomu wiersza poleceń.

PHP jest językiem open source, co znaczy, że jest dostępny za darmo, i może go używać każdy, bez żadnych ograniczeń. Kod źródłowy PHP może być dowolnie modyfikowany przez programistów, co sprzyja rozwojowi języka skryptowego. Nad całością pieczę trzyma izraelska firma Zend Company, w skład której wchodzą twórcy PHP.

PHP został stworzony w 1994 roku przez Rasmusa Lerdorfa, i początkowo nosił nazwę PHP/FI, czyli Personal Home Page/Forms Interpreter. Język ten był zestawem skryptów Perla, który działał jako monitor odwiedzających jego stronę internautów. Jako, że PHP jest w ciągłym rozwoju, następna wersja nosić będzie numer 5.4.

Język skryptowy PHP działa na zasadzie czterech modułów:

  • moduły jądra (czyli zawsze aktywna część silnika PHP),
  • moduły oficjalne (uruchamiane ręcznie przez admina serwera, znajdujące się w każdej dystrybucji języka PHP),
  • repozytorium PECL (PHP Extension Community Library, zawierające darmowe moduły open source)
  • repozytorium PEAR (PHP Extension and Application Repository, będące frameworkiem i systemem dystrybucji rozszerzeń)

PHP jest językiem działającym po stronie serwera. Chcąc użyć PHP na stronie WWW należy mieć pewność, że serwer ma zainstalowaną jego obsługę. Działanie PHP na stronie WWW jest proste. Po wpisaniu adresu internetowego w przeglądarce do serwera HTTP wysyłane jest żądanie wyświetlenia strony, którą chcemy obejrzeć. W przypadku, kiedy serwer rozpozna kod PHP w danym dokumencie (a zrobi to na podstawie rozszerzenia pliku), żądanie to przekierowane jest do interpretera PHP. On z kolei wynajduje w treści dokumentu tzw. wstawki PHP znajdujące się w kodzie HTML i zamienia je wynikiem ich przetworzenia. Następnie kod HTML, który jest utworzony, wraca do serwera HTTP, skąd wysyłany jest bezpośrednio do użytkownika. W ten sposób kod PHP nie wychodzi z serwera, a użytkownik zawsze dostanie kod HTML utworzony przez PHP. Wspomniane wyżej rozszerzenia pliku, który zawiera kod PHP, to .php3, .php, .php4 lub .phtml. Warto zaznaczyć, że interpreter PHP sprawdza od razu poprawność skryptu, i jeśli występują jakieś nieprawidłowości, użytkownik jest on tym informowany. Informacja ta zawiera typ błędu, plik, w którym błąd się pojawił i linie, w których błąd występuje. Do najczęstzych błędów składniowych należy np. brak średnika na końcu, niedomknięte nawiasy, nawiasy klamrowe.

PHP dostępny jest zarówno dla początkującego programisty, jak i dla bardziej zaawansowanego. Początkujący znajdzie w języku prostą składnię, a zaawansowany wszelkie narzędzia pomocne do stworzenia zaawansowanej aplikacji. Sam język skryptowy stosowany jest wszędzie, od domowych stron WWW, poprzez gry w przeglądarce i oficjalne strony poważnych firm i korporacji.