Pliki cookies a prawo

prawo autorskie

Piki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane do przeglądarki przez serwis internetowy. Następnie są odsyłane przez przeglądarkę z powrotem do tego serwisu, dzieje się tak przy każdym kolejnym wejściu na witrynę. Pozwala to na zapamiętanie pewnych danych, które umożliwiają odwiedzanie stron bez konieczności logowania za każdym razem. Pliki te mogą jednak mieć dużo szerszą funkcję i być wykorzystywane przez serwisy do zapamiętania dowolnych danych. Nie trzeba dzięki temu wpisywać ich ilekroć odwiedzamy stronę. Celem stworzenia takiego rodzaju plików była identyfikacja i odróżnianie przez serwis poszczególnych użytkowników.

Ciasteczka przechowują historię odwiedzanych stron, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych witryn, tworzenia koszyków zakupowych, a także tworzenie statystyk i analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania serwisów. Śledzenie ruchu użytkowników umożliwia optymalizację działań komercyjnych oraz dopasowanie serwisu do ich preferencji. Dane przesyłane w ten sposób zapisywane są tymczasowo na żądanie serwisu lub skryptu. W ustawieniach przeglądarek użytkownik może zabronić przesyłania plików cookies.

Prawo nakłada na serwisy internetowe obowiązek informowania użytkowników o fakcie przesyłania na ich komputer plików cookies. Wynika to z dyrektywy Unii Europejskiej nr 2009/136/EC, którą przegłosowano w 2009 roku, od kiedy zaczęło się wprowadzanie jej w życie w poszczególnych krajach. Jako pierwsza przyjęła ją Estonia, później Dania, a po nich Wielka Brytania. Do polskiego ustawodawstwa dyrektywa została przyjęta w listopadzie 2012 roku, na mocy nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne. Przepisy dotyczące plików cookies weszły w życie 22 marca 2013 r.

Obowiązek informowania użytkowników nie dotyczy pewnych rodzajów plików cookies, mianowicie tych, które są niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, którą użytkownik zamówił. Jest to określenie mało precyzyjne, przez co może być nadinterpretowane przez niektóre serwisy przetrzymujące informacje o zawartości koszyka zakupowego użytkownika.

Zgodnie z artykułem 173 znowelizowanej ustawy „przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika lub abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone pod warunkiem, że: abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

-celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

-możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi,

-abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę,

-przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu”.

Instalowanie ciasteczek na komputerach użytkowników jest dozwolone wyłączenie po uprzednim poinformowaniu ich o tym i wyrażeniu przez nich zgody.

W zależności od rodzaju używanej przeglądarki, przesyłane dane można mniej lub bardziej blokować i usuwać. Zależy to od stopnia zaawansowania przeglądarki i narzędzi, jakie oferuje. Właśnie z tego powodu Unia nałożyła na webmasterów obowiązek informowania użytkowników o przesyłaniu plików cookies. Dyrektywa unijna, wbrew używanej powszechnie nazwie – EU cookie law, obejmuje nie tylko ten rodzaj plików, ale również inne mechanizmy wykorzystywane przez serwisy do gromadzenia informacji o użytkownikach.

System prawny każdego z krajów nieco modyfikował postanowienia dyrektywy, w związku z tym zasady jej działania nieco się różnią miedzy członkami Unii. W Polsce na przykład brak jest wymogu co do wyraźnego wyrażenia zgody i akceptację polityki przez użytkownika końcowego. Ostrzeżenia o takich plikach na polskich stronach pełnią więc funkcję wyłącznie informacyjną.