Storytelling w biznesie

Mimo że opowiadanie historii jest sztuką, na stałe wpisało się także w działalność marketingową. Storytelling coraz częściej traktowany jest jako metoda sprzedażowa i element budowania strategii marek.

Czym jest storytelling?

Storytelling to sztuka opowiadania historii. Opowieści od zawsze służyły ludziom do przekazywania wiedzy, utrwalania pożądanych zachowań i reakcji na wydarzenia, a także dzielenia się doświadczeniami oraz sposobem postrzegania świata. Bohater opowieści może stać się dla odbiorcy także wzorem zachowania. W efekcie storytelling chętnie wykorzystywany jest także w marketingu.

Czym różni się storytelling i copywriting?

Zasadniczą różnicą między storytellingiem i copywritingiem jest długość tekstu – treści marketingowe powinny być krótkie i chwytliwe i nie muszą posiadać konkretnego kontekstu. Opowieści powinny mieć natomiast spójną strukturę, posiadać początek, zakończenie i koniec, a także prezentować bohatera, trudności, z którymi się zmaga oraz jego główne motywacje.

Treści typowo marketingowe mają charakter perswazyjny, skupiony na produkcie, storytelling jest natomiast wykorzystywany do budowania więzi z czytelnikami.

Copywrting i storytelling różni również sposób przekazywania informacji, który w tekstach sprzedażowych jest nakierowany na przekazaniu klientowi kluczowych informacji. W przypadku storytellingu celem tekstu jest stworzenie interakcji między nadawcą i odbiorcą. Nie oznacza to jednak braku funkcji sprzedażowych tekstu – wezwanie do działania prezentowane jest najczęściej w sposób dyskretny, jako wskazówki, którymi kieruje się bohater opowieści.

W wielu ujęciach storytelling określa się jako jedną z technik copywriterskich. Umiejętne tworzenie i przedstawienie opowieści bazuje na działaniu neuronów lustrzanych oraz empatii. W trakcie słuchania opowieści odbiorcy utożsamiają się z głównym bohaterem, a w efekcie mogą szukać w historii analogii do swojego życia oraz sposobu rozwiązania problemu.

W wydaniu marketingowym celem storytellingu jest zatem przekazanie informacji i nakłonienie klienta do określonego zachowania. W przeciwieństwie do copywritingu, w tworzeniu opowieści główną osią opowieści nie jest jednak sam produkt, ale przede wszystkim bohater.

Dlaczego warto opowiadać historię w biznesie?

W biznesie storytelling służy budowaniu więzi między klientami i marką. Umiejętnie zbudowana historia stworzenia marki pozwala na przykład utożsamić się klientom z wartościami marki oraz wzbudza ich zaufanie.

Opowieści, w przeciwieństwie do tradycyjnych tekstów sprzedażowych, łatwiej zapadają w pamięć. Ciekawa historia inspiruje również do przekazywania jej innym ludziom. Storytelling to zatem dobry sposób na wyróżnienie firmy spośród innych marek.

Warto podkreślić, że opowieść może być pokazana nie tylko w formie tekstowej, ale również jako video, zdjęcie, grafika czy podcast. Ten element strategii marketingowej sprawdzi się dobrze na stronach internetowych, a także w kanałach social media.