Wszystkie artykuły » Słownik webmastera » Co to jest Web 2.0?

Co to jest Web 2.0?

Web 2.0, określane jako „druga generacja Internetu”, charakteryzuje nowy sposób korzystania z sieci – obejmuje serwisy internetowe powstające po 2001 roku, wykorzystujące treści generowane i/lub współtworzone przez ich użytkowników. Poprzez wykorzystanie kanałów RSS i Atom oraz nowych technik, takich jak: XHTML, SOAP, AJAX, XUL i RDF umożliwia tworzenie i swobodną wymianę informacji.

Dowolność w kreowaniu treści internetowych, na przykład poprzez możliwość publikowania wiadomości na portalach społecznościowych, udzielanie się na forach tematycznych lub komentowanie wpisów na blogach, czyni użytkownika sieci aktywnym twórcą, a ogólnie pojęty Internet dynamiczną platformą informacyjną, łączącą nie aplikacje ani portale internetowe, lecz ludzi. Interaktywny charakter portali www pozwala na współtworzenie oraz współadministrowanie jego zawartości przez jego użytkowników – często bez udziału jego właściciela, a także kreowanie spersonalizowanych stron, dostępnych dla innych osób. W głównej mierze Web 2.0 sprowadza się do aktywnego użytkowania portali społecznościowych, tworzenia aplikacji internetowych, prowadzenie blogów, vlogów i tym podobnych.

Głównymi cechami portali Web 2.0 są ponadto:

  • tak zwany efekt sieci (network effect), pozwalający na pozyskiwanie nowych użytkowników,
  • zwiększenie zasięgu informacji lub sprzedaży produktu (the long tail),
  • kreowanie wartości portali internetowych jakością publikowanych przez jego użytkowników informacji,
  • integracja innych serwisów internetowych i usług,
  • tworzenie stron (aplikacji) dedykowanych dla możliwie wszystkich przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych, w celu maksymalnego ułatwienia korzystania z nich,
  • dostosowywanie działania portali internetowych lub aplikacji do potrzeb ich użytkowników (na podstawie ich dotychczasowych zachowań w sieci),
  • udostępnianie gotowych, łatwych w obsłudze narzędzi i technologii, służących kreowaniu aplikacji lub stron internetowych, takich jak na przykład platforma umożliwiająca tworzenie blogów.