HTML 4 a HTML 5

html

HTML5 posiada budowę opartą na XML, dzięki czemu jest przejrzysty i ma większe w ymogi co do poprawności dokumentu. Nowa generacja języka HTML została stworzona głównie z myślą o kompatybilności wstecznej, która rozwiązuje nieścisłości w wyświetlaniu stron w różnych przeglądarkach. Stanowi rozwinięcie swojego poprzednika, czyli HTML 4. Dodano do niej nowe elementy, usprawniono serwisy oraz aplikacje internetowe, a także dopracowano wiele niejasności występujących w specyfikacji HTML 4. Dzięki HTML 5 obsługa błędów będzie taka sama we wszystkich przeglądarkach, działając we wszystkich lub w żadnej.

 

Główne zmiany i nowe możliwości

W nowej wersji języka HTML pojawiło się wiele ulepszeń dla użytkowników, w tym przede wszystkim nowe znaczniki. W HTML 4 najpopularniejszy był kontener <div>, zaś w HTML 5 pojawiło się więcej kontenerów, których zadaniem jest polepszenie czytelności kodu oraz lepszej organizacji strony (m.in. <article> – samodzielna treść, przeznaczona do syndykacji typu post bloga, na forum; <header> – kontener dla informacji wprowadzających – tytuł, logo, spis treści; <nav> – łącza nawigacyjne witryny, zazwyczaj wewnątrz elementu <header>).

Nowa generacja HTML daje możliwość lepszej obsługi błędów. W przeciwieństwie do starszego HTML 4 specyfikacja wersji 5.01 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania z niepoprawną składnią. Dzięki temu strony z błędami będą wyświetlane w ten sam sposób we wszystkich przeglądarkach.

Kolejną innowacją w HTML 5 są nowe znaczniki multimedialne, które pozwalają na umieszczanie elementów typu rysunki (<canvas>), pliki wideo (<video>) czy audio (<audio>).

HTML 5 stawia również na nową semantykę. Element <div> spopularyzowany przez poprzednią wersję języka HTML traci na znaczeniu na rzecz <header />, <article />, <hgroup />,<canvas />, <aside />, <figure />, <footer />, <details />,<header />, <summary /> oraz <nav /> . Natomiast element <span> ma być zastąpiony przez <output /> <u /> i <strike />.

Najważniejszą cechą języka HTML 5 jest kompatybilność wsteczna. Nowa wersja języka HTML umożliwia współpracę z całym otoczeniem poprzedniej generacji języka i jej wszystkimi komponentami, posiadając zatem rozszerzoną funkcjonalność.

 

Co odróżnia od siebie dwie generacje języka HTML 4 i HTML 5?

1. Nowości w składni:

 • język HTML 5 posiada szczegółowo zdefiniowane reguły parsowania składni oraz obsługi błędów. Są one bardziej kompatybilne z popularnymi implementacjami, językiem HTML 4 oraz dodatkowo dokumentami XHTML1 publikowanymi w sieci (z Typem MIME XML)
 • dokumenty obsługujące składnię HTML 5 muszą posiadać Typ MIME text/html

2. Nowy sposób zdefiniowania umożliwiający kompatybilność wstecz (w HTML 5). Należy jednak pamiętać, iż wszystkie znaczniki z HTML 4 są respektowane, choć niektóre z nich nie mogą być już używane (w tym: strike, tt, aplet, acronym, frame czy dir).

3. Kodowanie znaków.

 • w HTML 5 występują 3 główne ustawienia: użycie BOM bądź elementów „meta” wraz z określonym atrybutem „charset” (stosowane również do kodowania UTF-8), sposób przesłania poprzez użycie nagłówka http z zawartością „Content-Type”.

4. Elementy.

 • zmiany w stosunku do elementu DOCTYPE – w HTML 5 jest on potrzebny wyłącznie do ustawienia trybu standardów dla dokumentów napisanych za pomocą składni HTML (wersja HTML 4 zawierała długie elementy DOCTYPE, ponieważ opierał się on na języku SGML, żądając odniesienia do DTD)
 • NOWE ELEMENTY- w HTML wprowadzono polepszenia w strukturze: section,dialog, article, aside, header, footer, nav, figure oraz całkiem nowe elementy: audio i video, ambed, canvas, time, meter, datagrid, details, command, event source, output, progress, datalist.
 • nowe atrybuty w HTML 5, które również są częścią języka HTML 4, w tym: atrybut contextmenu czy contenteditable, atrybut media w elementach a i area, element meta posiada teraz krótszy atrybut charset, a element script posiada atrybut async. Niektóre atrybuty z języka HTML 4 stosowane są od tej pory do wszystkich elementów, wywoływanych globalnie: title, class, dir, tabindex, id, lang.
 • nieobecne już w języku HTML 5 elementy, które były częścią HTML 4 to: font, big, u, tt, strike, s, basefont, center, frame, noframes, frameset, acronym, dir, isindex, aplet. Nie ma także niektórych atrybutów z HTML4, takich jak: target w link, scope w td, shape oraz coords w a, profile w head.
 • nowe wartości w atrybucie type elementu input (min. time, week, month, amail, url, datetime, number) – daje to więcej możliwości dla użytkownika, który może np. zintegrować się z książką adresową czy otworzyć okno kalendarza.
 • nowa wersja HTML wprowadza kilka API, pomagających w tworzeniu aplikacji internetowych, które można także stosować razem z nowymi elementami wprowadzonymi do tych aplikacji (nowe rozszerzenia do HTMLDocument i HTMLElement), np. API z „przeciągnij i upuść”, z atrybutem draggable, API dla odtwarzania audio i video, rysowanie2D z elementem „canvas”, Microdata, czyli przechowywanie danych w atrybutach.

5. Nowa możliwość polegająca na osadzeniu MathML oraz SVG bezpośrednio w dokumencie, tak samo jak w XHTML.

6.  HTML 5 nie posiada żadnych elementów prezentacyjnych (atrybutów odpowiedzialnych za wygląd na stronie) oraz zdeprecjonowanych (nie jest podzielone na żadne tryby), które występowały we wcześniejszej wersji. Przeniesiono je do arkusza CSS.

 

Nowości HTML5 wprawiają w zachwyt zarówno użytkowników, jak i deweloperów. Od teraz nawigacja po bogatych w grafikę stronach posiadających zaawansowaną animację oraz interakcję jest możliwa. Nowa generacja HTML stanowi potężne narzędzie do tworzenia prostych stron internetowych, gier, animacji bądź aplikacji biznesowych oraz jest przyszłością w rozwoju technologii internetowych.

 

2 komentarze

 1. HTML 4 czy 5 pisze:

  Mimo że HTML 5 jest stale rozwijany sądzę już dzisiaj że nie warto już zawracać sobie głowy HTML4 przy budowaniu stron internetowych.

  • Jan pisze:

   dokładnie. Mimo to nadal uczy się o nim w szkołach 🙂 chociaż w mojej szkole też jest dużo wzmianki o gotowych CMS-ach typu Joomla!