Wszystkie artykuły » Słownik webmastera » Co to jest JavaScript?

Co to jest JavaScript?

JavaScript jest skryptowym językiem programowania, stworzonym w latach 90-tych przez Brendana Eicha i firmę Netscape. Jest to język wykorzystywany na stronach WWW. Same skrypty odpowiadają za interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie formularzy czy za tworzenie elementów służących do nawigacji. Ważnym jest, aby podczas tworzenia i ulepszania strony www żaden z elementów nie przestał działać po wyłączeniu w przeglądarce internetowej obsługi skryptu. Sam skrypt nie ma pełnego dostępu do komputera obsługiwanego przez użytkownika.

Za pomocą JavaScript można również tworzyć aplikacje. Aby umożliwić to użytkownikom fundacja Mozilla, organizacja non-profit założona w 2003 roku, umożliwia korzystanie ze środowiska zbudowanego z technologii JSLib, XBL (język znaczników), XUL (język zgodny z XML służący do opisywania interfejsu GUI i WEB) i XPCOM (międzyplatformowy model komponentów). Dzięki ww. technologiom możliwe jest stworzenie aplikacji, które wykorzystują zasoby systemowe, posiadają graficzny interfejs oraz dostosowują się do konkretnej platformy.

Jednym z przykładów takiej aplikacji jest klient IRC (Internet Relay Chat) – Chatzilla, stworzony dzięki technologii JavaScript i XUL. Jest to aplikacja pod przeglądarkę Mozilla oraz wszystkie systemy takie jak Linux, Windows, Mac OS czy Solaris. Wiadomości wysyłane i otrzymywane wyświetlane są używając stylów CSS. Również Windows daje biblioteki, za pomocą których można stworzyć aplikacje JavaScript, będące częścią Windows Scripting Host (programowego środowiska do wykonywania i interpretowania skryptów). System Linux także posiada swoje środowisko, SashXB, stworzone przez IBM, służące do tworzenia aplikacji wykorzystujących GTK+ (biblioteka umożliwiająca tworzenie graficznego interfejsu dla programów komputerowych), OpenLDAP (implementacja protokołu LDAP, zawierająca serwer bibliotek, klientów do komunikacji z serwerem i usługi katalogowe) oraz GNOME (graficzne środowisko na systemie X Windows System).