Co to jest ping?

Ping jest jednym z najpopularniejszych pojęć używanych w internecie. Napisany w 1983 przez Mike’a Muuss jest programem określający czas, z jakim dane pakietowe wysyłane od użytkownika docierają do serwera przeznaczenia. Używany jest w sieciach modelu TCP/IP, stworzonego w latach 70. przez amerykańską agencję zespołów badawczych DARPA. Ping pozwala również sprawdzić, czy nawiązane jest aktywne połączenie pomiędzy dwoma komputerami, a także z jaką prędkością przesyłane są dane pakietowe (niewielkie pliki).

Aby sprawdzić ping pomiędzy dwoma komputerami, potrzebna jest nazwa hosta odbiorcy lub jego IP. Ping do działa używa ICMP, czyli Internet Control Message Protocol, który odpowiada za wysłanie danych pakietowych. I tutaj zasadę działania można porównać do sonaru wykorzystywanego np. na łodziach podwodnych (stąd też nazwa ping – od sygnału wysyłanego przez aktywny sonar). Wysłane dane trafiają do miejsca przeznaczenia (komputer odbiorcy), a kiedy tam dotrą, ów komputer wysyła informację potwierdzającą otrzymanie danych. Jednym słowem – jeden komputer wysyła tzw. echo, drugi, po otrzymaniu go, również odpowiada echem.

Wynik otrzymany za pomocą programu ping przekazuje użytkownikowi dwie wiadomości:

  • czy jest nawiązane połączenie pomiędzy dwoma komputerami,
  • jaki jest czas potrzebny do nawiązania takiego połączenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, im użytkownik otrzyma mniejszą wartość ping, tym połączenie jest lepsze. W przypadku, kiedy nie otrzymamy pingu zwrotnego, znaczyć to będzie, że komputer odbiorcy jest niedostępny (zdalny host nie odpowiada). Daje to nam cztery możliwości:

  • komputer odbiorcy jest aktualnie wyłączony,
  • zaistniała przerwa w transmisji danych pakietowych,
  • komputer odbiorcy nie istnieje,
  • zbyt duże natężenie ruchu w sieci.

Wysokość ping zależy również od:

  • prędkości łącza,
  • ruchu w sieci,
  • przepustowości znajdujących się na drodze wysyłanych pakietów serwerów.

Warto dodać, iż zablokowanie wysyłania danych pakietowych, a konkretnie otrzymywanego z komputera odbiorcy echa potwierdzającego odebranie tych danych (ICMP Echo Reply), wykorzystywane jest do obrony przez atakiem hakerskim w Internecie. Wysyłane pakiety w ranach ICMP Echo Reply dają nam informację potwierdzającą istnienie drugiego komputera (hosta), ale i mówią jakiego systemu operacyjnego używa. Dane te, w niewłaściwych rękach, są w stanie pozwolić na uzyskanie dostępu do takiego komputera.

Istnieje wiele darmowych stron, na których każdy użytkownik internetu może sprawdzić nie tylko ping, ale i prędkość internetu. Sprawdzenie ping możliwe jest również z poziomu własnego komputera, wykorzystując wiersz poleceń i wpisując „ping” wraz z adresem IP, do którego zostanie wysłane echo (dane pakietowe).