Zasady skutecznego web copywritingu

web copywriting

Web copywriting polega na pisaniu tekstów na witryny internetowe, przede wszystkim w celu pozycjonowania stron. Celem copywritingu może być także wpływ na sprzedaż pośrednią lub bezpośrednią, dlatego aby zwiększyć skuteczność i zainteresowanie pisanym tekstem, należy trzymać się kilku kluczowych zasad.

Tworzenie tekstów powinno się odbywać zarówno pod algorytm wyszukiwarki jak i pod preferencje potencjalnych użytkowników. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarki, polega na używaniu w tekście słów i fraz mogących wpłynąć na lepsze wyniki wyszukiwania. Inaczej rzecz ujmując, na wyższą pozycję na liście wyszukiwania. Jednak należy mieć na uwadze również preferencje użytkowników i przed przystąpieniem do pracy określić grupę docelową odbiorców pisanego tekstu. Ustalenie tego czynnika pozwoli na bardziej celowe dobranie używanego stylu pisania i terminologii. Użytkownicy chcą uzyskać z czytanego tekstu niezbędne, treściwe informacje, niepompowane sztucznie zbędnymi ozdobnikami. Ponadto tekst powinien być rzetelny i profesjonalny pod kątem prawdziwości zawartych w nim informacji. Krótki, ale treściwy artykuł czyta się lepiej niż długi, zbyt ogólnikowy tekst.

Aby użytkownik mógł dotrzeć do pisanego przez copywritera artykułu, niezbędne jest używanie w nim słów kluczowych, które wpłyną na wyniki wyszukiwania. To słowa kluczowe definiują treść artykułu. Warto umieścić je w tytule, aby zachęciły użytkownika do zapoznania się z całym tekstem, a także by były możliwe do zlokalizowania przez roboty wyszukiwarek. Te bowiem mogą analizować całą treść witryny, ale nie muszą tego robić, dlatego umieszczenie słowa kluczowego na początku tekstu może polepszyć wyniki jego wyszukiwania.

W web copywritingu bardzo ważne jest formatowanie tekstu. Wizualna strona tekstu ma również duże znacznie dla jego odbioru przez użytkownika. Jednym z pierwszych elementów, na które zwraca się uwagę otwierając stronę internetową jest jej przejrzystość, dlatego aby przykuć na dłużej wzrok użytkownika, należy zadbać o schludny wygląd witryny. Umożliwia to zastosowanie nagłówków czy akapitów, które powodują lepsze przyswajanie treści, tym samym zachęcając do dalszego czytania. W nich również warto zamieścić słowa kluczowe. Odpowiednio stosowane akapity mają wiele innych zastosowań. Prowadzą czytelnika po tekście, dzielą materiał na bloki tematyczne, ułatwiają poruszanie się po stornie. Skuteczną metodą szybkiego i precyzyjnego przekazania informacji jest także stosowanie wykresów czy tabel.

Zwiększanie atrakcyjności samej treści może się odbywać za pomocą kilu metod. Niekonwencjonalne podejście do opisywanego tematu, ciekawy, zachęcający wstęp, stosowanie prostych, niezbyt długich zdań, poprawność językowa, prowokujące pytania – to wszystko znacznie podnosi walory danego wpisu.

Zwieńczeniem pracy copywritera, który chce stworzyć jak najbardziej skuteczny tekst, jest jego korekta przed opublikowaniem. Poprawki dokonane przez osobę inną niż piszącą dany artykuł minimalizują ryzyko wystąpienia błędu w tekście. A błędy mogą przybrać różną formę, od ortograficznych i stylistycznych, po takie, które wpłyną negatywnie na wynik wyszukiwania witryny zarówno przez użytkownika jak i wyszukiwarkę.