Wszystkie artykuły » Promowanie stron internetowych » Optymalizacja www » Optymalizacja strony internetowej – podstawowe działania

Optymalizacja strony internetowej – podstawowe działania

strona internetowa

Optymalizacja stron WWW jest pojęciem bardzo rozległym. W ogólnym znaczeniu obejmuje ona zakres działań i metod dążących do wyznaczenia najlepszych rozwiązań z punktu widzenia określonych zagadnień, takich jak szybkość, wydajność, dostępność witryny. Cel ten może być osiągnięty poprzez dostosowanie treści strony internetowej oraz jej kodu pod określonym kątem.

Kod strony internetowej jest zazwyczaj optymalizowany, tak aby usprawnić:

  • prędkość wyświetlania strony (zmniejszenie objętości kodu html, stosowanie stylów css)
  • wprowadzenie zgodności z ogólnie przyjętymi standardami (wprowadzenie prawidłowej walidacji)
  • zastosowanie odpowiednich meta tagów, słów kluczowych i hierarchii nagłówków, w celu sprawniejszego wyszukiwania strony przez wyszukiwarki internetowe.

Treść strony internetowej jest najczęściej optymalizowana pod kątem:

  • sprawnego i łatwego wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe, poprzez zastosowanie słów kluczowych, nagłówków itd.
  • przystępności dla użytkownika np.: poprzez właściwą prezentację ważniejszych treści oraz ich wyróżnienie, przejrzystość strony itp.
  • dostępności strony dla osób niepełnosprawnych, np.: odpowiednia wielkość czcionki, stosowanie znacznika alt, czytelność strony.

Ogólnie rzecz biorąc, aby strona internetowa była dobrze zoptymalizowania, należy skupić się na kilku kluczowych elementach, których wprowadzenie może przyśpieszyć jej działanie. Są to w szczególności mało dynamiczne elementy, które będą mogły być w całości przechowywane w cache’e. Zapewni to odciążenie serwera ze zbędnych danych. Dzięki temu strona internetowa będzie się także ładować znacznie krócej. Jeżeli jednak całość nie mieści się w cache’u, można w takim wypadku umieścić tam jedynie najbardziej obciążające serwer elementy.

Kolejną ważną kwestią jest zoptymalizowanie zapytań do bazy danych. Najlepszym rozwiązaniem jest pobieranie z baz danych jedynie tych treści, które rzeczywiście są potrzebne. Dlatego też powinniśmy unikać sytuacji, w której filtrowane będą ona dopiero po ich pobraniu.

Ostatnim zagadnieniem jest odpowiednie zoptymalizowanie grafiki większość z elementów strony powinna być ładowana z kodu html i przy użyciu stylów css, jednak niektóre elementy graficzne wymagają zastosowania plików jpg, png, gif, itp. w takich wypadku należy zadbać o ich odpowiednią kompresję. Unikniemy w ten sposób straty czasu i obciążenia serwera spowodowanego ich długim ładowaniem.