Wszystkie artykuły » Słownik webmastera

Słownik webmastera

Adobe Flash

Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) jest programem komputerowych służącym do tworzenia animacji złożonych z grafik wektorowych, z użyciem klatek kluczowych (ang. key frame), łączących klatki pośrednie w procesie animacji. Pliki animacji grafik wektorowych o rozszerzeniu .swf, bardzo często są podstawowym elementem wielu stron internetowych. Pliki te są zazwyczaj obsługiwane przez przeglądarki internetowe oraz zainstalowane odpowiednie wtyczki. Najczęściej jest to Adobe Flash Player lub w innych przeznaczonych do tego programach.

AdSense

Google AdSense jest partnerskim programem umożliwiającym zarabianie, poprzez wyświetlanie reklam kontekstowych Google na witrynach internetowych użytkownika. W chwili obecnej, dzięki popularności wyszukiwarki Google jest to najpopularniejsza, najbardziej rozbudowana oraz najlepiej zarabiająca usługa tego typu.

AdWords

Google AdWords to internetowe reklamy przygotowywane, dzięki programowi Google. AdWords pozwala zwiększyć rynek oraz pozyskać nowych klientów. Dzięki wieli opcjom, użytkownik może kontrolować jaki budżet chce na nie przeznaczyć oraz to gdzie reklamy mają być wyświetlane. Ponadto może on również w łatwy sposób mierzyć skuteczność reklam. Reklamy AdWords są wyświetlane zarówno na stronach Google, w tym na stronie wyszukiwarki, jak też na stronach partnerów firmy.

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) jest grupą powiązanych ze sobą technik służących tworzeniu stron internetowych. Techniki te stosowane są po stronie klienta (client-side, przykładem są przeglądarki internetowe) w celu utworzenia asynchronicznych aplikacji internetowych. Przy pomocy AJAX aplikacje sieciowe mogą wysyłać dane i pobierać je w sposób asynchroniczny z serwera (w tle), bez ingerencji w wygląd i funkcjonalność istniejącej strony. Sam termin „AJAX” został po raz pierwszy użyty 18 lutego 2005 roku przez Jesse James Garretta w artykule „AJAX: A New Approach to Web Applications” („AJAX: Nowe podejście do aplikacji internetowych”).

APACHE (serwer)

Serwer APACHE jest popularnym serwerem open source, który możemy postawić na każdym systemie operacyjnym, od Unixa po Windows. Open source oznacza, że do dyspozycji użytkownika oddany jest kod źródłowy, który może zmieniać wedle uznania konfigurując odpowiednie pliki tekstowe. Serwer ten, jak wspomniano wyżej, jest najczęściej stosowanym serwerem w Internecie.

Black Hat SEO

BHSEO stanowią praktyki osiągania wysokich pozycji w wyszukiwarce metodami, które nie są w 100% bezpieczne i nie można ich określić jako zgodne ze wskazówkami Google dla webmasterów. Używanie ich jest opłacalne, choć może skutkować m.in. utratą zaufania dla danej domeny, wykluczeniem z indeksu bądź obniżeniem jej pozycji w Google

CMS

CMS, Content Management System (pol. System zarządzania treścią) – oprogramowanie opracowane w celu ułatwienie procesu tworzenia stron WWW oraz zapewnienia możliwości edycji oraz aktualizacji treści redakcyjnych przez proste w obsłudze interfejsy użytkownika. Interfejsy są zazwyczaj rozbudowanymi stronami WWW z zależnymi od potrzeb systemu formularzami oraz modułami.

Cookies

Cookies, czyli popularne ciasteczka, są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez oglądane przez nas strony internetowe do używanej przeglądarki internetowej, a następnie przesyłane ponownie na dany serwis WWW w momencie odwiedzin. Używane są do utrzymywania tzw. sesji, czyli zapamiętywanych przez jakiś czas szczegółów odnośnie połączenia. Warto podkreślić, iż cookies nie służą identyfikacji użytkownika, a jedynie danych pochodzących z komputera i przeglądarki. Pliki te nie zapisują także danych wrażliwych używanych np. na stronach logowania do banków, a także nie są w stanie zaszkodzić urządzeniu, na którym są zapisywane.

CSS

CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów (od ang. Cascading Style Sheets) to język używany do opisu układu elementów na stronie WWW. Można za jego pomocą zdefiniować wiele parametrów, takich jak rodzaj czcionek, kolor tła, wyrównanie elementów na stronie itp. Powstał w 1996 roku w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Jest kilka sposobów stosowania CSS, przykładowo: użycie wewnątrz danego dokumentu znacznika „style”, jednak najbardziej użyteczną jest posłużenie się osobnym arkuszem stylów, w którym zawrzemy wszystkie informacje dotyczące układu graficznego strony.

Dynamiczny URL

Dynamiczny adres URL jest to adres powstający w chwili przeglądania przez użytkownika stron WWW, przy czym nie jest on faktycznym adresem odnoszącym się do np. rzeczywistego pliku *.html. Zwykle w dynamicznych adresach URL można spotkać takie znaki jak „ ? „ lub „ = „ czy „ & „. Przykładem adresu fizycznego, czyli rzeczywistego, jest np. http://www.przyklad.pl/example001.html, który po zmianie na adres dynamiczny może wyglądać tak: http://www.przyklad.pl/module=example&id=001.

Hosting

Hosting jest udostępnianiem przez dostawcę usług internetowych miejsca na swoich serwerach. Związane jest to z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, maksymalnej liczby danych, którą chcemy przesłać wykorzystując łącza serwerowni, usługami oferowanymi przez serwerownię, maksymalnego obciążenia serwerowni.

HTML

HTML (HyperText Markup Language) jest językiem używanym do tworzenia stron internetowych. Jest to także język znaczników, czyli oprócz głównego tekstu dokument zawiera w sobie informację opisujące go. Te dodatkowe informacje umieszczane są za pomocą znaczników, onegdaj wykorzystywanych w przemyśle wydawniczym. Dzięki językowi HTML możemy dodawać do tekstu akapity, hiperłącza, nagłówki, pliki graficzne czy multimedialne czy formularze. HTML określa także jak dokument będzie wyglądał w przeglądarce internetowej. Język ten używa znaczników występujących w parach, np:,. Dzięki nim w dokumencie wpleść również można język skryptowy, służący do kontrolowania aplikacji.

HTTPS

HTTPS (and. Hypertext Transfer Protocol Secure) jest szyfrowaną odmianą protokołu HTTP. Komunikacja nie odbywa się tutaj na zasadzie klient-serwer (spotykana np. w serwerach poczty elektronicznej), a na zasadzie szyfrowanego protokołu SSL, dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach tego połączenia. Sam protokół SSL został stworzony w 1994 roku przez firmę Netscape i wykorzystywany jest obecnie do uwierzytelniania serwera i klienta. Rozwinięciem SSL jest TLS (ang. Transport Layer Security), który nie tylko służy zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności w sieci, ale i uwierzytelnieniu serwera (podobnie jak SSL). Wspomniane wyżej zapewnienie bezpieczeństwa polega na wykorzystaniu szyfrowanego, publicznego klucza do wymiany klucza pochodzącego z krótkiej sesji, aby odszyfrować dane przesyłane między klientem a serwerem.

IP

Adres IP jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej. Składa się z 32 bitów, a zapisuje się go jako cztery oktety w postaci dziesiętnej, każdy z nich oddzielony kropkami, np. 173.194.69.94. Taki adres złożony jest z dwóch części – sieciowej i hosta. Część sieciową znajdziemy z lewej strony adresu, pozostała część tworzy hosta (adres komputera). Te dwa adresy rozróżniane są przez maskę podsieci (np. 255.255.255.0), która również jest 32-bitowa. Dzieli ona pulę adresów IP na podsieci, czyli innymi słowy – dzieli adres IP na dwie części – hosta i sieciową.

JavaScript

JavaScript jest skryptowym językiem programowania, stworzonym w latach 90-tych przez Brendana Eicha i firmę Netscape. Jest to język wykorzystywany na stronach WWW. Same skrypty odpowiadają za interaktywność poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie formularzy czy za tworzenie elementów służących do nawigacji. Ważnym jest, aby podczas tworzenia i ulepszania strony www żaden z elementów nie przestał działać po wyłączeniu w przeglądarce internetowej obsługi skryptu. Sam skrypt nie ma pełnego dostępu do komputera obsługiwanego przez użytkownika.

jQuery

jQuery to framework. Jest to zbiór funkcji, za pomocą których możemy osiągnąć zakładane efekty bez konieczności powtarzania zbędnego kodu. Jest to biblioteka napisana w języku JavaScript.

Marketing szeptany

Marketing szeptany, czyli buzz marketing, jest jedną z najciekawszych i najskuteczniejszych form zaprezentowania zalet danego produktu lub usługi. W przeciwieństwie do tradycyjnych form marketingu takich jak reklama, nie stworzą on ryzyka wywołania negatywnych emocji, tak jak mogą to uczynić np.: natrętne banery lub spam.

Marketing wirusowy

Określenie „marketing wirusowy” (viral marketing) zostało użyte po raz pierwszy w 1997 roku w odniesieniu do kampanii reklamowej usługi Hotmail, w wyniku której, w ciągu półtora roku konto pocztowe na hotmail.com założyło 12 milionów użytkowników.

MySQL

MySQL jest systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych opartym na licencji wolnego oprogramowania. Obecnie projekt MySQL rozwijany jest przez amerykańską firmę Oracle. Wcześniejszymi twórcami systemu były firmy MYSQL AB oraz Sun Microsystems. W czasie przejęcia projektu przez Oracle powstała alternatywna wersja systemu – Maria DB, oparta na licencji GPL, oparta na tym samym kodzie źródłowym.

PHP

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) – język skryptowy, o składni zbliżonej do innych języków programowania, jak C, C++, jednak w przeciwieństwie do nich, znacznie prostszej. Programy pisane przy użyciu PHP wykonywane są przez interpretera PHP na serwerze, który przetwarza instrukcje PHP na JavaScript i HTML. Język PHP używany jest do tworzenia nie tylko dynamicznych stron WWW i skryptów, ale i aplikacji (także graficznych przy pomocy biblioteki GTK+) działających w systemie operacyjnym. PHP zastosować można również do przetwarzania danych, a zrobić to można z poziomu wiersza poleceń.

PROXY

Serwer pośredniczący, nazywany z języka angielskiego „proxy” (pośrednik) jest wydzielonym z sieci lokalnej (LAN) serwerem odpowiedzialnym za komunikację sieci z internetem. Do jego zadań należy też przechowywanie w pamięci najczęściej odwiedzanych stron WWW oraz ukrywanie adresu IP użytkowników sieci.

Dzięki serwerom proxy, urządzenia stanowiące węzły w sieci wewnętrznej, nie są bezpośrednio podłączone do komputerów w internecie.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa jest programem komputerowym wykorzystywanym do wyświetlania stron internetowych znajdujących się na serwerach WWW, pobierania ich oraz odtwarzania multimediów zawartych na stronach WWW dzięki zainstalowanym wtyczkom (plug-in).

Remarketing

Remarketing, określany również jako reklama powracająca (śledząca), pozwala na ponowne dotarcie do użytkowników danej witryny, w momencie odwiedzania przez nich innych stron internetowych lub korzystania z wyszukiwarki Google – zwiększa w ten sposób prawdopodobieństwo ich powrotu, na przykład do naszego sklepu internetowego i dokonania zakupu.

Responsywna strona WWW

Responsywna strona WWW jest to strona dostosowująca się bezpośrednio do ekranu nośnika, na którym jest odtwarzana. Automatycznie zmienia swoją rozdzielczość oraz poszczególne elementy, aby możliwe było wyświetlenie strony w całości, bez konieczności przewijania jej.

Robot indeksujący

Robot indeksujący lub inaczej web crawler jest to internetowy program zbierających informacje o strukturach i stronach umieszczonych w sieci World Wide Web w celu zindeksowania ich. Roboty internetowe najczęściej służą do dodawania treści do wyszukiwarek internetowych, sprawdzania kodów strony WWW, zbierania informacji o stronach w celu odpowiedniego ich zaindeksowania, monitorowania zmian wprowadzanych na nich, a niekiedy także tworzą mirrory stron, czyli ich kopie. Obecnie głównym wyznacznikiem pozycji strony WWW w wynikach wyszukiwania jest właśnie wskaźnik ruchu generowany przez roboty internetowe.

SEM

SEM, czyli Search Engine Marketing jest specyficzną formą marketingu, operującą w ramach wyszukiwarek internetowych. Search Engine Marketing odbywa się na ogół poprzez działania promocyjne, takie jak zamieszczanie linków sponsorowanych, a w szczególności reklam kontekstowych, dopasowanych treścią do przeglądanych przez użytkownika strona, a także poprzez pozycjonowanie oraz optymalizację stron WWW. Działania te mają na celu uzyskanie dogodnej pozycji w wynikach wyszukiwania, w wyszukiwarkach po wysłaniu zapytania dotyczącego określonych słów lub fraz.

SEO

SEO (Search engine optimization) jest pozycjonowaniem stron internetowych pod kątem wyszukiwarek. Proces ten pozwala na umieszczeni danej strony WWW na pierwszych miejscach wyników organicznych wyszukiwania i należy do marketingu internetowego. W pozycjonowaniu zastosowany jest algorytm wyszukiwarek, a także poznawanie nowych algorytmów, które brane są pod uwagę podczas rangowania stron i weryfikacji tych istniejących. Dużą rolę w pozycjonowaniu mają serwisy społecznościowe, jak Facebook czy Twitter. W tym procesie rozróżnić należy tzw. off-page (pozycjonowanie) i on-page (optymalizacja stron). Off-page są działaniami poza docelową witryną, a on-page – wszelkie działania na stronie internetowej.

Serwer

Słowo „serwer” pochodzi od angielskiego słowa „to serve” – „służyć”. Stąd też wynika podstawowe zadanie serwera, czyli obsługa stron WWW, poczty e-mail, przechowywania w swoich bankach pamięci rozmaitych plików i przesyłanie ich (np. przez FTP). Innymi słowy – serwer świadczy usługi na rzecz innych Klientów. Do tych usług należy również udostępnianie Internetu – serwer działa 24 godziny bez przerwy. Dodatkowo odpowiada za bezpieczeństwo połączeń oraz logowania. Dzięki serwerom takie współdzielone urządzenia peryferyjne, jak drukarki czy inne komputery, są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy są połączeni z konkretną siecią.

Serwer dedykowany

Serwer dedykowany (wydzielony) jest osobnym komputerem, który pełni rolę serwera wyłącznie dla jednego, konkretnego usługobiorcy. Serwer udostępnia zasoby innym komputerom oraz może pośredniczyć w przekazywaniu danych.

Serwer wirtualny (VPS)

Serwer VPS (Virtual Private Server) – jest wirtualnym serwerem dedykowanym, powstały poprzez podział serwera na kilka mniejszych, wirtualnych serwerów. Serwer VPS pozwala na wykonywanie wszystkich operacji dostępnych także na serwerach dedykowanych. Korzystający z VPS otrzymuje zazwyczaj dostęp administratora do zasobów serwera. Otrzymuje tym samym możliwość instalowania dowolnych aplikacji oraz konfigurowania ich w zależności od potrzeb. Serwery VPS zawierają zazwyczaj swoje własne systemy plików. Posiadają także własne systemy procesów i alokacji zasobów, co pozwala na zapewnienie jak najbardziej wydajnej konfiguracji, w zależności od wymagań administratorów. Oprócz tego serwery VPS posiadają także własny system przydzielania uprawnień użytkownikom i aplikacjom, co pozwala na pełną kontrolę na bezpieczeństwem i zasobami serwera.

Słowo kluczowe

Słowo kluczowe (ang. „keyword”) jest to słowo, które jest wpisywane przez internautę w wyszukiwarkę internetową, aby znaleźć interesującą go treść. Jest to też klucz to umiejętnego pozycjonowania stron internetowych. Aby internauta trafił od razu na odpowiednią stronę ważne jest, aby zawierała ona taką ilość słów kluczowych, które pozwolą na jej szybkie wyszukanie w wyszukiwarce. Nie istnieje żadna konkretna liczba wskazująca ile słów kluczowych powinno się znaleźć np. na stronie internetowej. Najczęściej jest to od 3 do 10 słów kluczowych, czyli powtarzających się, na jedną podstronę. Na tym też polega optymalizacja SEO (ang. Search Engine Optimization), czyli sposób promowania serwisów internetowych.

Social Media Marketing

Social Media Marketing, czyli marketing w mediach społecznościowych jest działaniem, które opiera się na pośredniej promocji strony internetowej, danego produktu bądź wybranej marki czy usługi w internecie. Idea marketingu społecznościowego polega na budowaniu i oddziaływaniu na społeczność, która skupiona jest wokół danej firmy lub marki oraz zdobywaniu i generowaniu ruchu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

SQL

SQL (Structured Query Language) jest najbardziej znanym i rozpowszechnionym strukturalnym językiem zapytań, który służy do tworzenia, modyfikacji oraz zarządzania bazami danych. SQL należy do języków deklaratywnych. Oznacza to, że jest on oparty na paradygmatach programowania nie opartych na programowaniu imperatywnym, które opisuje procesy wykonywania jako sekwencję instrukcji zmieniających stan programu. Sposób przechowywania i pobierania danych jest zależny od decyzji systemu zarządzania bazą danych (Database Management System, DBMS).

SWL

System wymiany linków lub program wymiany linków jest automatycznym systemem, którego zadaniem jest pozycjonowanie stron internetowych. Systemy wymiany linków są platformami zapewniającymi możliwość publikowania linków ze ściśle zdefiniowaną postacią na witrynach wszystkich uczestników systemu.

WordPress

WordPress to jeden z najpopularniejszych systemów do zarządzania treścią. Początki jego powstania sięgają 2002 roku, kiedy służył głównie do budowania i obsługi blogów. Jednak po ostatnich modernizacjach oraz dzięki tysiącom wtyczek, zaczyna coraz bardziej przypominać CMS. Stąd z powodzeniem może być stosowany do projektowania prostych stron internetowych. WordPress jest aplikacją darmową, opartą na licencji Open Source (Otwartym Oprogramowaniu). Jego obsługa nie wymaga od użytkownika znajomości kodowania w HTML, CSS czy PHP.